Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Mustanojan kyläyhdistys ry
Turuntie 872, 21870 Riihikoski
mustanojankylayhdistys@gmail.com
http://www.mustanojankylayhdistys.com

2. Yhteyshenkilöt

Rekisteristä vastaavan nimi: Maria Kallio-Järvenmäki, yhdistyksen sihteeri
sähköposti: maria.kallio-jarvenmaki@hotmail.com
puhelinnumero: 040 084 8558

3. Rekisterin nimi

Mustanojan kyläyhdistys ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenrekisterin ylläpitoon ja jäsenmaksujen maksutilanteen seurantaan liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään jäsenmaksun maksaneiden jäsenten henkilötietoja. Henkilötiedoista kerätään nimi ja yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenmaksun maksaneet jäsenet ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen hallituksen jäsenet. Tietoja ei luovuteta hallituksen ulkopuolisille henkilöille.

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään yhdistyksen tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alaikäisten lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.